N/
Välkommen
Welcome
------------------------------

Uppdaterad/Updated

2018-03-09


Godkänd uppfödare enligt Svenska Kennelklubben & Chinese Crested Club!!

Authorized breeder
according to
Swedish Kennelclub & Chinese Crested Club!!

Nyheter
News

De senaste uppdateringarna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars
18-03-09 Uppdaterat Hundar+Minne/ Updated Dogs+Memory
 
 

 

Layola gda ut WDS,  Graphics Copyright © Inga Lill Rönn 2004-2011