Välkommen
Welcome
------------------------------

Med valpen följer:

Valpen levereras vid 8veckor
• Stamtavla
• Besiktningsintyg
• Vaccination
• ID märkt med ett chip
• SKK's köpeavtal
• Skötselråd
• Dolda-fel försäkrad i 3 år
• Information om försäkring
• Valpens mat & info om      matvanor
• Snuttefilt med bekant doft
• Leksak, halsband & koppel
• Gott och tuggbart

 


 

Godkänd uppfödare enligt Svenska Kennelklubben & Chinese Crested Club!!

Authorized breeder
according to
Swedish Kennelclub & Chinese Crested Club!!

Valpar

Puppies

 
Valpar /Puppies
Födda/Born:
 
 
 

                                           

Silkywind's Jolene Girl
 
Rawenwaves Boogie Shoes
Ögon: UA
Patella: UA
PRA_1 Normal
  
Ögon: UA
Patella: UA
PRA_1 Normal
  
 

All uppfödning sker efter SKK´s grundregler och rasklubbens rekommendationer.
 
Inavelsgrad 0,6 %
 
kullen / litter
 
All Saints Glorious Geraldine
 
"???"
All Saints
 
""
~:: Bilder / Pictures ::~
 

Välkommen att höra av dig om du är intresserad av en valp efter denna kombination.

You are welcome to contact me if you are interested of a puppy in this combination.

 

Min ambition är att föda upp friska rastypiska hundar i liten skala.
Jag behöver ha både tid och ork till varje kull för att kunna ge varje valp
en så bra start i livet som möjligt.

 

My ambition is to breed healthy typical dogs on a small scale.
I need to have both the time and energy to each litter to give each puppy
such a good start in life as possible.

 

All uppfödning sker efter SKK´s grundregler och rasklubbens rekommendationer.

 

All breeding occurs after SKK's ground rules and breedclub recommendations.

 
 

 

Vid intresse av valpar eller planerade parningar
går det bra att MAILA eller ringa på tel.nr: 0157-144 77 alt. 0707-360 420

 

 

När du köper en valp:

Valpen levererar från 9 veckors ålder.
Registrering / Stamtavla från SKK (Svenska Kennel Klubben)
Friskintyg inte äldre än 7 dagar.
Info om Vaccintations & avmaskning.
Valpen är ID-märkt (chip).
Info om valpens mat & vanor.
Filt/leksak med lukt från hemmet.
Vissa leksaker, halsband & koppel
Bra tuggben, valpfoder & en "ta hand om"-lista.
Och självklart kommer jag att stödja dig på alla sätt jag kan.

 

When you buy a puppy:

The puppy delivers from 9 weeks of age.
Registrationscertificate/Pedigree from SKK (Swedish Kennel Club)
Healthcertificate not older than 7 days.
Info about Vaccintations & deworming.
The puppy is ID-marked (chip).
Info about the pup's food & habit of eating.
Blanket with a smell from home.
Some toys, collar & leash
Good dog-chew, baby dog food & take care-list.
And ofcourse I will support you in every way I can.

 

 
 
 
 

 

Layout WDS, Photo & Graphics Copyright © Inga Lill Rönn 2004-2016